• Maak telefonisch je afspraak op 03 334 58 96

Wie zijn we?

Anneleen Vermeeren

Anneleen Vermeeren

Ik ben Anneleen Vermeeren, in 2010 afgestudeerd als master in de revalidatiewetenschappen en de manuele therapie aan de KU Leuven. In 2014 startte ik mijn eigen praktijk KinActive. Om mijn visie te blijven verbreden en om mijn patiënten zo volledig mogelijk te begeleiden in hun herstelproces, legde ik doorheen de jaren verschillende specialisatietrajecten af. Met in het bijzonder de opleiding "osteopathie". In 2018 studeerde ik af als erkend osteopaat.

Daar ontdekte ik mijn grote passie voor de menselijke beweging en de passie voor het principe dat het lichaam als één samenhangend geheel functioneert. Ook voor osteopathie blijf ik mij bijscholen en begin 2018 startte ik met de tweejarige opleiding osteopathie voor baby's en kinderen.

Melanie Van Reeth

Ik ben Melanie Van Reeth. In 2016 studeerde ik af als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting manuele therapie. Na een ManaMa manuele therapie aan de Universiteit Brussel, specialiseerde ik me in het domein van rug- en nekklachten.

Toen ik in 2016 stage liep bij KinActive ontdekte ik een grote overeenstemming met de persoonlijke werkwijze van Anneleen en mijn eigen omgang met patiënten. Ik ben er dan vervolgens ook met veel plezier ingestapt. Door mijn twaalfjarige carrière bij atletiekclub Duffel heb ik zelf het belang ervaren van zo'n persoonlijke aanpak in de wereld van de kinesitherapie en streef er dus elke dag naar dat aan mijn patiënten aan te bieden.

Michiel Vertongen

Ik ben Michiel Vertongen. In 2016 afgestudeerd aan de UGent als master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen. 

Mijn interesse en passie voor het menselijke bewegen vinden zijn oorsprong in mijn jeugd, waar ik al heel actief was in het toestelturnen en tumbling. Door een opeenstapeling van blessures was ik genoodzaakt de sport vanaf de andere kant te beleven en werd ik coach tumbling. Later werd ik ook vaste kinesist van het nationale team turnen.

Na de opleiding kinesitherapie ben ik gestart met de opleiding osteopathie aan het FICO te Antwerpen om mijn kennis nog uit te breiden. Ik zit momenteel in mijn vierde jaar van deze 6 jarige opleiding. Het interessante aan deze opleiding is dat het lichaam als 1 geheel gezien wordt. Een geheel dat geniaal in elkaar zit en functioneert, maar af en toe een duwtje in de rug nodig heeft. 

Met mijn opgedane ervaring in de sportwereld, gekoppeld aan mijn kennis van het menselijk bewegen en zijn beperkingen hiervan ben ik klaar om u dat extra duwtje te geven waar nodig is.

03 334 58 96
info@kin-active.be
Ekkersgatstraat 1
2840 Rumst